The largest public space event on Earth - UN-declared

World Space Week, October 4–10

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Introduction Czech Republic

Světový kosmický týden

4. – 10. října

Co je to Světový kosmický týden?

Světový kosmický týden je mezinárodní oslava přínosu kosmické vědy a technologie ke zlepšení životních podmínek lidí.. Týden byl oficiálně vyhlášen Organizací spojených národů a koná se každoročně 4. - 10. října. Během Světového kosmického týdne se konají po celém světě akce a vzdělávací programy, které se vztahují ke kosmickým aktivitám. Navazující akce přitahují i pozornost médií, které napomáhají zlepšovat informovanost veřejnosti o kosmonautice. Termín Světového kosmického týdne připomíná klíčové kosmonautické události: 4. října 1957 byla vypuštěna první umělá družice Sputnik 1 a 10. října 1967 nabyla platnosti Dohoda o kosmickém prostoru.

Kde a jak se má světový kosmický týden slavit?

Světový kosmický týden se přístupný pro každého. Připomínají si ho vládní organizace, společnosti, neziskové organizace, učitelé i jednotlivci. Ti všichni organizují veřejné akce, školní aktivity, vytvářejí propagační předměty a webové stránky. Pokud chcete vědět, kde se co koná ve Vaší zemi, podívejte se na stánky www.spaceweek.org. Světový kosmický týden je po celosvětově koordinován Organizací spojených národů s podporou Mezinárodní asociace pro kosmický týden. Na mnoha místech po celém světě fungují národní koordinátoři. Seznam míst a koordinátorů lze najít na www.spaceweek.org.

Jak se mohou zúčastnit školy?

Světový kosmický týden je ideální doba pro učitele, kteří mohou využít vesmír k tomu, aby vzbudili zájem studentů o matematiku, vědu a další předměty. Pomocným nástrojem přitom učitelům může být Teacher Activity Guide, který je zdarma přístupný na stránkách www.spaceweek.org. Školy mohou také pořádat akce společně s rodiči a obcí. Mezinárodní asociace pro kosmický týden motivuje k účasti udělováním cen učitelům a studentům za účast na Světovém kosmickém týdnu se slavnostním vyhlašováním celosvětových vítězů.

Co můžete dělat?

Vaše aktivity mohou zahrnovat:
· Zorganizování určité akce během Světového kosmického týdne.
· Pomoc při koordinaci Světového kosmického týdne ve své zemi, kraji nebo městě.   Koordinátoři vybízejí organizace k uspořádání akcí a podání zprávy o tom, čeho se týká.
· Napvrhnout učitelům, aby během Světového kosmického týdne využili téma kosmonautiky k probuzení zájmu dětí o vzdělávání.
Vyplňte, prosím, formulář „I Want to Help" na stránkách www.spaceweek.org nebo kontaktujte Vašeho národního koordinátora. Seznam koordinátorů lze také najít na www.spaceweek.org/locations.
Děkujeme za Váš zájem o Světový kosmický týden!
 

Search Site


Participate Link


Copyright © 2013 World Space Week Association. All Rights Reserved.