Select Page

Event ID:  19300
Contact Name:  Snezana Veljkovic
Contact Email:  sneki.jag@hotmail.com
Contact Phone: 
Organization:  OŠ 19. oktobar Maršić
Event Web Site:  http://www.sneki.jag@hotmail.com
Dates:  4th October 2020 to 10th October 2020
Physical Event:  No
Type:  Other
Start/End Type:  Starts During WSW
Country:  Serbia
State/Province:  Srbija
City:  Marsic
Address:  Dragise Misovic bb
Location:  Marsic
Event Name:  Susret svetova 3 - Međunarodni projekat
Event Description:  Zajednički projekat u kome je prijavljeno. 13 osnovnih škola iz Republike Srbije 3 osnovne škole iz Republikke Crne Gore 1 osnovna školaa iz Republike severne Makedonije. Ovaj međunarodni projekat registrovan je pod nazivom „Susret svetova 3“. Projekat interdisciplinarnog i interkulturalnog karaktera koristi se svima dostupan i željeni materijal. Promocija nauke i naučnih dostignuća sa akcentom na astronomiju. Podsticanje svih uzrasnih i intelektualnih grupa. Akcenat na razvijanju darovitih učenika. Vreme realizacije: 3 meseca (avgust- novembar) Važni događaji su planirani da se prezentuju u svim školama od 4.10. do 21.10. 2019.god. Podela pohvala za učesce u projektu WSW i projektu "Susret svetova 3" , kao i sva saradnja biće isključivo putem društvenih mreža.
Promotional Image: 
Report on the Results:  После много проблема због пријаве догађаја успех је пројекат пријавити макар као једну активност. У овогодишњем пројекту „Сусрет светова 3“ учествовало је 20 основних школа. Имена школа су: ОШ „19.октобар“, Маршић, Снежана Рајевац директор школе Снежана Вељковић, иницијатор и координатор 1. ОШ „21.октобар“ Крагујевац, координатор Јованка Игњатовић 2. ОШ „Свети Сава“ Суботинац, Aлексинац, координатор Мира Цветковић 3. ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Белошевац, Крагујевац, координатор Невена Миловановић и Бојана Тубић 4. OШ „Бранко Миљковић“ Ниш, координатор Сунчица Мишчевић 5. OŠ „Jugoslavija“ Bar, Crna Gora, координатор Marina Andrijević Petrović 6. O.U. „Todor Angelevski“ Bitola, Makedonija, координатор Мirjana Kimeva 7. ОШ „Вукашин Радуновић“ Беране, Црна Гора, координатор Биљана Јоксимовић 8. ОШ „Иса Бајић“ Кула, координатор Валентина Мујичић 9. ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан, Јагодина, координатор Драганка Димитријевић 10. ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје, координатор Драган Милоњић 11. ОШ „Милоје Закић“ Куршумлија, координатор Милан Чарапић 12. ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, координатор Снежана Тошовић 13. ОШ,,Стефан Немања“ Нови Пазар, координатор Зилха Крлић 14. ОШ „Стојан Живковић Столе“ Трњане, координатор Ружица Живковић 15. ОШ „Јован Курсула“ Варварин, координатор Снежана Јосић 16. ОШ“Милан Мијалковић“ Јагодина, координатор Снежана Марковић 17. ОШ"Војислав Вока Савић“ Лазаревац, координатор Јелена Томић 18. ОШ „Јован Поповић“ Сусек, координатор Ђурђица Стојковић 19. ОШ ,,Никодије Стојановић Татко“ Прокупље, координатор Љиљана Соколовић 20. ОШ „19.октобар“ Маршић. У пројекту је свака школа имала свој план и реализацију активности. Планирано је 78 активности само у Светској недељи свемира од 04. 10. 2019. до 10.101.2019.год.. Да је било могуће све евидентирати на мапи Света у WSWA били би смо веома активни. Напомена: У оквиру пројекта има још активности и није могуће све сада објединити. Тек је могуће у децембру имати целокупне статистичке податке за пројекат „Сусрет светова 3“. У Светској недељи свемира од 04. 10. 2019. до 10.101.2019.год.. Одржане су све планиране активности укупно 78. Учествовало је: Наставника- 99 ученика- 1567 родитеља- 159 стручњака -7 Свега 1832 учесника у World Space Week у делу пројектних активности у основним школама Републике Србије и 2 основне школе у Црној Гори и 1 основна школа у Републици северној Македонији. Подносилац извештаја ОШ“19.октобар“, Маршић Координатор за пројекат „Сусрет светова 3“ дипл учитељ, педагошки саветник Снежана Вељковић
Attendance:  1850
Attendance is Unique:  No
Media Impressions:  3
Media Impressions are Unique:  Yes


Event Years:  2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Major Sponsors

WORLD SPACE WEEK ASSOCIATION (WSWA)

957 Nasa Pkwy Suite 350, Houston, TX 77058-3039

Contact Us

Translate »