Select Page

Event ID:  45497
Contact Name:  Ana Graša
Contact Email:  ana.grasa@skole.hr
Contact Phone: 
Organization: 
Event Web Site:  http://www.
Dates:  4th October 2021 to 10th October 2021
Physical Event:  Yes
Type:  Public
Start/End Type:  Starts During WSW
Country:  Croatia
State/Province:  Karlovačka županija
City:  Karlovac
Address:  Dr. Gaje Petrovića 5
Location: 
Event Name:  Osnovna škola Banija u svemiru
Event Description:  Učenici petih razreda sudjeluju u radionici "Među zvijezdama" 8. 10. u kojoj izrađuju galaksije u staklenkama u Knjižnici za mlade Karlovac.. Učenici šestih razreda izrađuju modele Sunčevog sustava. Učenici sedmih razreda izrađuju plakate o planetima Sunčeva sustava. Učenici osmih razreda istražuju o znanstvenicama koje su istraživale svemir.. U halu škole bit će javna izložba učeničkih radova od 4.10. do 10.10., te u Knjižnici za mlade od 11.2. do 3.3. Sve će biti popraćeno na internetskim stranicama škole i profilima na društvenim mrežama Knjižnice za mlade..
Promotional Image: 
Report on the Results:  Sudjelovanje u Tjednu svemira opisano je internetskoj stranici škole na poveznici http://os-banija-ka.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1558&mshow=1044#mod_news .
Attendance:  0
Attendance is Unique:  Yes
Media Impressions:  0
Media Impressions are Unique: 


Event Years:  2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Translate »