Slovakia

This Year's World Space Week Events (3 Total Events)

Event Name Event State/Province Event Date
Astronomické pozorovania pre verejnosť - Public astronomical observations Žilinský kraj - Žilina region 07, Oct 2019
Svetový kozmický týždeň Košický samosprávny kraj - Košice región 01, Oct 2019
World Space Week 2019 in Tekov Observatory SLOVAKIA 10, Oct 2019

Last Year's World Space Week Events (6 Total Events)

Event Name Event State/Province Event Date
World space week - Svetový kozmický kýždeň Žilinský kraj - Žilina region 04, Oct 2018
Public astronomical observations - Astronomické pozorovania pre verejnosť Žilinský kraj - Žilina region 04, Oct 2018
Cosmonautics in service of astronomy - Kozmonautika v službách astronómie Žilinský kraj - Žilina region 01, Oct 2018
Svetový kozmický týždeň - Vesmír zjednocuje svet Košický samosprávny kraj - Košice región 04, Oct 2018
Svetový kozmický týždeň v Tekovskej hvezdárni - World Space Week in Tekov Observatory Nitriansky samosprávny kraj (Nitra self-governing region) 04, Oct 2018
Svetový kozmický týždeň v Tekovskej hvezdárni - World Space Week in Tekov Observatory Nitriansky samosprávny kraj (Nitra self-governing region) 05, Oct 2018

Inquiry Form

Translate »