Select Page

Event ID:  2940
Contact Name:  Rif Domnica
Contact Email:  rifdomnica@yahoo.com
Contact Phone:  0742290461
Organization:  Grup Scolar
Event Web Site: 
Dates:  4th October 2011 to 10th October 2011
Physical Event: 
Type:  School
Start/End Type: 
Country:  Romania
State/Province:  Timis
City:  Jimbolia
Address: 
Location: 
Event Name:  Journey in the Universe. Are we really alone? Calatorie in univers. Chiar suntem singuri?
Event Description:  Presentation, projections and documentary movies for the popularization of science, about the beginning and the evolution of the Universe, realized with the contribution of the high-school students. Reasoned support of some theories from this domain and presentation of their own opinions about this subject. Presentation of specialty books, science-fiction books and their own artistic creations. Debate on the theme: Are we alone in the Universe? , in which, along with the students and the teachers, any enthusiast person can participate. Realizarea in colaborare cu elevii liceului de prezentari, proiectii, filme documentare, de popularizare a stiintei pe tema formarii si evolutiei Universului. Sustinerea argumentata a anumitor teorii din acest domeniu si prezentare propriilor pareri vizavi de acestea. Prezentare de carte de specialitate pe aceasta tema, de carti SF si de creatii artistice proprii. Dezbatere pe tema Suntem singuri in Univers?, la care, alaturi de elevi si profesori poate participa orice persoana pasionata de aceasta ramura a stiintei.
Promotional Image:  No Image.
Report on the Results:  This week (4-10 october 2011), students passioned by the multitude of problems concerning cosmic space have searched on the internet, in various books and even manuals, articles, theories, documentary movies and experimental data about: known universe, universe limits, universe expansion, Big-Bang, Big-Crunch, extraterrestrial life, extraterrestrial intelligence and extraterrestrial civilization traces. Students took part at the presentation of some movies about themes from above, Power-Point presentations, followed by a debate on this theme, where students and teachers could show and argument their opinion. The debate was based on analyzing the theories concerning the universes expansion and on arguments for or against the existence of an extraterrestrial civilization. The students that made material and participated at this debate are: Bortiș Laura, Jurca Aida, Rf Anda, Ivan Debora, Valcu Dan. Coordonator: Physics Teacher Rf Domnica; Involved Teachers: Physics Teacher Oniga Luminița; Physics Teacher Marian Gheorghe; IT Techer Tibrea Judith; History Teacher,Director Petruț Adrian; IT Teacher Bala Gheorghe. In această săptămnă ( 4 10 octombrie 2011), elevii pasionați de multitudinea de probleme ce vizează spațiul cosmic, au cautat pe internet , n diverse cărți și chiar manuale , articole, teorii, filme documentare și date experimentale despre: universul cunoscut, limitele universului, expansiunea universului, Big- Bang, Big Crunch, viață extraterestră, inteligență extraterestră, urme ale civilizațiilor ET. Elevii au participat la o prezentare a unor filme din domeniile amintite, unii elevi si-au prezentat lucrările PowerPoint , urmate de o dezbatere pe această multitudine de teme, unde elevii și profesorii au putut să-ți dea cu părerea și să argumenteze anumite idei. Dezbatrea s-a axat pnă la urmă pe analiza teoriilor privind expansiunea universului și pe argumente și contraargumente privind existența, dovezile și veridicitatea civilizațiilor extratereste. Elevii are s-au remarcat prin prezentarea de materiale și participarea la dezbatere sunt: Bortiș Laura, Jurca Aida, Rf Anda, Ivan Debora, Valcu Dan. Profesor coordonator: prof. fizică Rf Domnica; Profesori implicati: prof. fizică Oniga Luminița; prof. fizică Marian Gheorghe; prof. informatică Tibrea Judith; prof. istorie, director Petruț Adrian; prof.informatică Bala Gheorghe.
Attendance:  100
Attendance is Unique: 
Media Impressions:  0
Media Impressions are Unique: 


Event Years:  2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Translate »